Telegram 社群统计Telegram 社群统计

Telegram 主题标签:AirDrop

  🅜MIMAX VN GroupThursday, March 4, 2021 10:46 AM

  🆘 Nhận AIRDROP mới không có REF chỉ nhận MIỄN PHÍ từ 20 đến 50 LUCKY Tokens 🆘🕹 Giá trị tương lai cho 1LUCKY Token hơn $200 🕹
  Chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:
  🌐 Truy cập vào link:https://luckyswap.finance/airdropBƯỚC 1: Chọn mở khoá: "Unlock Wallet”BƯỚC 2: Chọn ví “Metamask”
  BƯỚC 3: Kết nối thành công với ví Metamask
  BƯỚC 4: Chọn nút “Harvest ”
  BƯỚC 5: Nhận mã thông báo MAY MẮN.
  🆘 Chiến dịch AIRDROP nhận LUCKY Tokens này sẽ bắt đầu từ ngày 05 tháng 03 năm 2021 và kết thúc vào ngày 28 tháng 03 năm 2021 🆘

  ❌ Số lượng có hạn chỉ có 2000 người tham gia đầu tiên ❌
  Để dễ dàng và nhanh chóng nạp mã LUCKY token vào ví Metamask/ Trust vui lòng copy mã LUCKY Tokens:
  ☘️ LUCKY Tokens☘️https://etherscan.io/token/0x59ab4584cf661f921c3b25a433f3d8a08b416b7b🌐 Link Hệ sinh thái:https://luckyswap.io/🌐 Link Whitepaper:https://luckyswap.finance/whitepaper.pdf🌐 Link Fanpage:https://m.facebook.com/LuckySwap_DeFi-106664148141202/🌐 Link Reddit:https://www.reddit.com/user/LuckySwap_DeFi🌐 Link Twitter:https://twitter.com/LuckySwap_DeFi🆘 Tham gia Channel LUCKY:https://t.me/luckyswap_Nfts🆘 Tham gia Group LUCKY:https://t.me/luckyswap_finance#LuckySwap#LuckyStaking#LuckyYield#LuckyNfts#LuckyCrossChain#LuckyGasToken#Api#Crosschain#Gas#AirDrop

  🅜MIMAX VN GroupThursday, March 4, 2021 10:41 AM

  🆘 Nhận AIRDROP mới không có REF chỉ nhận MIỄN PHÍ từ 20 đến 50 LUCKY Tokens 🆘🕹 Giá trị tương lai cho 1LUCKY Token hơn $200 🕹
  Chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:
  🌐 Truy cập vào link:https://luckyswap.finance/airdropBƯỚC 1: Chọn mở khoá: "Unlock Wallet”BƯỚC 2: Chọn ví “Metamask”
  BƯỚC 3: Kết nối thành công với ví Metamask
  BƯỚC 4: Chọn nút “Harvest ”
  BƯỚC 5: Nhận mã thông báo MAY MẮN.
  🆘 Chiến dịch AIRDROP nhận LUCKY Tokens này sẽ bắt đầu từ ngày 05 tháng 03 năm 2021 và kết thúc vào ngày 28 tháng 03 năm 2021 🆘

  ❌ Số lượng có hạn chỉ có 2000 người tham gia đầu tiên ❌
  Để dễ dàng và nhanh chóng nạp mã LUCKY token vào ví Metamask/ Trust vui lòng copy mã LUCKY Tokens:
  ☘️ LUCKY Tokens☘️https://etherscan.io/token/0x59ab4584cf661f921c3b25a433f3d8a08b416b7b🌐 Link Hệ sinh thái:https://luckyswap.io/🌐 Link Whitepaper:https://luckyswap.finance/whitepaper.pdf🌐 Link Fanpage:https://m.facebook.com/LuckySwap_DeFi-106664148141202/🌐 Link Reddit:https://www.reddit.com/user/LuckySwap_DeFi🌐 Link Twitter:https://twitter.com/LuckySwap_DeFi🆘 Tham gia Channel LUCKY:https://t.me/luckyswap_Nfts🆘 Tham gia Group LUCKY:https://t.me/luckyswap_finance#LuckySwap#LuckyStaking#LuckyYield#LuckyNfts#LuckyCrossChain#LuckyGasToken#Api#Crosschain#Gas#AirDrop

相关社群